Kiknek ajánljuk szolgáltatásainkat?Magánszemélyeknek:

 • nagyobb értékű autók, hajó, vagy bármilyen ingóság helyszíni szemléje adásvétel előtt
 • ingatlan helyszíni szemléje adásvétel előtti
 • nagyobb, távol eső földterületek helyszíni szemléje (aktuális természetbeni állapotának megfigyelés)

Cégeknek, vállalkozásoknak:

 • nagyobb értékű ingatlan-beruházás esetén helyszíni szemle elkészítése
 • folyamatban lévő beruházások, projektek monitorozása, helyszíni dokumentáció elkészítése
 • események, rendezvények helyszíni dokumentálása
 • pénzügyi teljesítésekhez szükséges helyszíni dokumentáció elkészítése
 • nagyobb, távol eső földterületek helyszíni szemléje (aktuális természetbeni állapotának megfigyelés)
 • mezőgazdasági földterületek helyszíni szemléje

Hatóságoknak (2004. évi CXL. tv. szerinti tényállás tisztázáshoz szükséges eljárási cselekmények egyes elemei):

 • környezettanulmányok elkészítése
 • helyszíni szemlék, helyszíni jegyzőkönyvek elkészítése

 A LocDoc szolgáltatás lényege a helyszínen történő dokumentáció, amely a helyszínen tapasztalt objektív tények alapján kerül elkészítésre. Az így elkészített dokumentumok tények megállapítására alkalmasak, nem minősülnek szakvéleménynek, nem használhatók fel polgári peres eljárásban szakvéleményként, de saját felelősséggel meghozott döntések megalapozására alkalmas. A szolgáltatás lehetőséget ad bárkinek, hogy a tőle távol lévő helyszínről egy objektív dokumentumot kapjon, amelyet idő, kapacitás hiányában nem tud saját maga beszerezni, elkészíteni. Az elkészített dokumentum digitális, melyet a megrendelő a lehető leggyorsabban, akár a helyszínről elektronikusan elküldve is megkap, vagy azt követően a kiválasztott adathordozón hozzájut. A digitális dokumentum lehet kép, videó, helyszíni leírás, beszámoló. A dokumentum elkészítését akkor tudjuk garantálni, ha a megrendelőlapon jelzett igényekre választ adó információk és körülmények adottak a helyszínen.
Szolgáltatás típusai:

 • beruházások, építkezések, monitorozása, nyomon követése
 • projekttervezéshez, -megvalósításhoz szükséges helyszíni dokumentáció
 • ingóságok (pl.: gépjárművek) és ingatlanok helyszíni szemléje
 • mezőgazdasági területek helyszíni szemléje
 • események, rendezvények helyszíni dokumentálása
 • környezettanulmány, helyszíni szemle hatósági eljárásokhoz
 • egyéb tények dokumentálása, megrendelő igénye szerint

A dokumentum:
Fotók készítése (normál kép, panoráma kép) GPS koordinátákkal megjelölve, vagy HD minőségű videofelvétel készítése, egyéb vizsgálandó szempontokra, tényezőkre választ adó információk rögzítése. A helyszíni szemlékről minden esetben készül egy rövid szöveges beszámoló, amely tartalmazza a helyszíni szemle alapinformációit (helyszín, időpont, szemle tárgya). A részletes szöveges dokumentumban rögzítésre kerül a helymeghatározás, GPS koordináták, szemle időtartama, helyszín leírása/jellemzése, időjárási viszonyok, szemle tárgyára vonatkozó részletes jellemzés, kombinált megrendelés esetén a részletes szöveges dokumentáción belül fotók, videofelvételek hivatkozásai.
A megrendeléskor tisztázandó tényezők (megrendelő lap tartalma):

 • szemle tárgya (szemle indoka / szempontsor)
 • a helyszín címe, koordinátája (külföldi megbízás lehetséges)  
 • a helyszíni szemléről készülő dokumentum fajtája (fotó db számmal, videó db/perc, részletes szöveges dokumentum), illetve a kért dokumentum hozzájutásának módja (tárhelyről letölthető módon, email-en, adathordozón)
 • dokumentáció elkészítésének határideje (72 óra, vagy sürgősségi megrendelés)

Szolgáltatás folyamata lépésrő lépésre:

1. Az ügyfél hiánytalanul kitölti a megrendelő lapot, elfogadja az általános szerződési feltételeket és elküldi a LocDoc-nak.

2. A Megrendelő legkésőbb 24 órán belül tájékoztatást kap a megrendelés visszaigazolásáról, mely tartalmazza a szolgáltatás feltételeit, részleteit és árát. 

3. A szolgáltatás feltételeinek, részleteinek és árának elfogadásáról a Megrendelő 24 órán belül elektronikusan (megrendelés visszaigazolásán keresztül) visszajelzést küld a LocDoc-nak, ennek megérkezésétől számítható a dokumentumok elkészítésének vállalt határideje a.) Amennyiben a szolgáltatás feltételeit, részleteit és árát nem fogadja el a Megrendelő és ennek tényéről 24 órán belül elektronikusan (megrendelés visszaigazolásán keresztül) visszajelzést küld a LocDoc-nak, akkor a megrendelés törlésre kerül, melyről elektronikusan visszajelzést kap a Megrendelő.
b.) Amennyiben a Megrendelő nem küld visszajelzést 24 órán belül a szolgáltatás feltételeinek, részleteinek és árának elfogadásáról, a megrendelés törlésre kerül, melyről elektronikusan visszajelzést kap a Megrendelő 

4. A LocDoc a vállalt határidőn belül felkeresi a helyszínt és elkészíti a megrendelt dokumentációt. 

5. A dokumentáció elkészüléséről a Megrendelő elektronikusan értesül.

6. A dokumentáció elkészültéről szóló értesítőben a Megrendelő megkapja a fizetési feltételeket (átutalás részletei), mely értelmében 3 banki munkanapon belül szükséges a szolgáltatás díját megfizetni ahhoz, hogy a kért dokumentumokat megkaphassa. 

7. A szolgáltatás díjának megérkezését követően a LocDoc 24 órán belül elektronikus formában megküldi a kért dokumentációt Amennyiben Megrendelő fizikai adathordozón is kérte az elkészített dokumentációt, akkor azt 72 órán belül a megrendelő lapon megjelölt módon (postán vagy futárszolgálat útján) megküldjük 

8. A LocDoc a szolgáltatásról szóló számlát a fizetéstől számított 72 órán belül elektronikus formában megküldi. *A dokumentumok elkészítésekor és az adatok, információk kezelésekor a mindenkor érvényben lévő jogszabályokat betartva, bizalmasan járunk el! Amennyiben a Megrendelő jogszabályba ütköző szolgáltatást kér, a LocDoc visszautasítja a megrendelés teljesítését! 
* az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény).